Gevalstudies

Ons Smart Energy Management Platform is zeer schaalbaar en flexibel. Het past zich aan aan energie-efficiëntieprojecten in een verscheidenheid aan activiteitensectoren

Publieke en private gebouwen

Gebouwen vertegenwoordigen het grootste potentieel om energie te besparen. Op dit moment is 75% van het gebouwenbestand niet spaarzaam, omdat ze werden gebouwd in periodes zonder of met minimale energiegerelateerde normen. Met Energis.Cloud maakt u gebouwen slimmer: centraliseer en bewaak alle energiegegevens op één platform, activeer onmiddellijk alerten om inefficiënties te detecteren, automatiseer optimalisatieschema’s om de prestaties op lange termijn te verbeteren en stuur apparaten aan vanop afstand.

Industrie

Hoewel energie een kleine component van de totale bedrijfskosten kan zijn, is het voor veel industrieën waarschijnlijk de meest beheersbare. Met Energis.Cloud kunt u de prestaties van technische installaties verbeteren, energielekkage uit systemen elimineren zodra die wordt gedetecteerd, gewaarschuwd worden als apparatuur niet zou moeten draaien of regels implementeren om automatisch commando’s te versturen. Het beheer van meerdere sites is eenvoudig en het aantal lokale interventies wordt moeiteloos gereduceerd!

Nutsbedrijven

Hernieuwbare Energie

Zonne-energie, waterkracht, warmtekrachtkoppeling zijn manieren om zelf energie te produceren. Het bundelen van energiebronnen en het maximaliseren van het gebruik ervan is een van de meest efficiënte manieren om de energiekosten te verlagen. Met Energis.Cloud bent u in staat om alle aspecten met betrekking tot energieproductie en -verbruik op een uitgebreide manier te beheren: u maximaliseert het gebruik van hernieuwbare en zelfgeproduceerde energie terwijl u het verbruik en de kosten minimaliseert.

Telco’s

Energieprestatiecontracten

De meest effectieve oplossing voor de transformatie van tertiaire en industriële gebouwen is het opstellen van een energieprestatiecontract (EPC).
EPC’s worden steeds meer gewaardeerd door de aannemers en bieden een concreet en effectief antwoord op hun verwachtingen op het gebied van energiebesparing. Onze software werkt in overeenstemming met de IPMVP-principes zoals voorzien in de EPC’s en laat zo toe om de bereikte besparingen met de grootste precisie te meten en te verifiëren.

Wil je praten over je project?