Case studie – Aquafin optimaliseert de performantie van 300 afvalwaterzuiveringsstations dankzij Energis.Cloud

In oktober 2018 ging Aquafin van start met de monitoring en geavanceerd energie management van 300 waterzuiveringsstations die samen jaarlijks 300 GWh elektriciteit, het equivalent van 75.000 families.

De doelstellingen

  • Het verbruik van elektriciteit jaarlijks verminderen met 1%
  • Zonnepaneel productie van 30MW/jaar realiseren tegen 2025
  • Het vergroten van hun groene energie bronnen (zoals zonnepanelen en biogas)
  • Kimaatneutraal worden

De strategie

Drie methoden om energie management te optimaliseren:

  1. Identificatie van slecht presterende sites: het monitoren van hun energieconsumptie had als doel om meer inzicht te krijgen in het gedetailleerd energieverbruik en door middel van benchmarking de slechtst presterende sites te identificeren. Hierdoor stelden ze tevens een verband vast tussen het verbruik en het volume afval dat uit het water werd gehaald, alsook tussen het verbruik en de neerslag. 
  2. Lokale energieproductie monitoren: Aquafin installeerde op sommige sites cogeneratie systemen en zonnepanelen om energie te produceren. De geproduceerde energie wordt op Energis.Cloud gemonitord en gebenchmarkt voor de verschillende sites. Het monitoren van zowel energieconsumptie als eigen productie laat Aquafin toe hun verbruik te optimaliseren door het gebruik van eigen geproduceerde elektriciteit te maximaliseren.
  1. Optimalisatie van energiegebruik via sub-metering : dankzij de geavanceerde analysemogelijkheden, heeft Aquafin snel en eenvoudig toegang tot de gedetailleerde verbruiken van hun technische installaties, zoals mixers, blowers, … en laat dit hen toe minder performante assets en overconsumptie te identificeren.

DE OPLOSSING

Alle data wordt ondermeer automatisch gecollecteerd van Fluvius, EDF Luminus en weerdiensten zowel als van Huawei en Fronius omvormers.
De combinatie van deze data met manueel verzamelde data wordt gecomputeerd en gevisualiseerd in diverse KPIs op dashboards voor analyse van verbruik en productie.
Periodieke rapporten informeren het management over de efficiëntie van hun sites, de geïdentificeerde opportuniteiten tot optimalisatie, de bespaarde energie alsook de financiële winsten.

Benchmarking van meerdere sites georganiseerd in regios.

Aquafin beheert honderden waterzuiveringsstations. De mogelijkheid om die overzichtelijk te kunnen benchmarken op hun energieverbruik laat hen toe om eenvoudig minder performante assets en opportuniteiten tot besparing te identifceren.

Dankzij lineaire regressie begrijpen wat het verbruik beïnvloedt.

Het monitoring systeem laat toe om een beter begrip te krijgen van energiegebruik. Zo werd er bijvoorbeeld vastgesteld dat er een relatie is tussen het verbruik en de neerslag. Hoe meer het regent, des te meer energie nodig is om het bijkomstige water weg te pompen.
Dit inzicht geeft de aanzet tot optimalisatie: zo is het mogelijk om op basis van weersvoorspelling ook een verbruiksvoorspelling te genereren en op basis daarvan de productie uit cogeneratie bij te stellen.

«Dankzij Energis.Cloud, kunnen wij nu snel reageren op anomalieën en bijgevolg energie besparen. De gecentraliseerde en geautomatiseerde verzameling van data en de vereenvoudigde generatie van rapporten, laat ons toe veel productiever te zijn. »
Bart Ryckaert
Energie Portfolio Manager bij Aquafin

Over Aquafin

Aquafin werd opgericht door de Vlaamse regio (België) in 1990, met als doel het uitbreiden, beheren en pre-financieren van de infrastructuuur voor afvalwaterzuivering in Vlaanden. Aquafin verzamelt huishoudelijk afvalwater van stedelijke riolering en voert het af naar waterzuiveringsstations, waar het verwerkt wordt volgens de Europese en Vlaamse standaarden, alvorens terug gegeven te worden aan de natuur. Als resultaat is de kwaliteit van de waterstromen er ontzettend op vooruit gegaan. Het behandelde water is niet van drinkbare kwaliteit voor mensen, maar is perfect voor vissen, vogels en amfibieën. Aquafin zet hun kennis en expertise ook in om propere waterstromen te bekomen in steden en gemeenten, alsook ten behoeve van een duurzaam gebruik van regenwater om verhoogde uitdroging van de bodem en overstromingen na hevige regenval te voorkomen.

Similar Posts